Brief; grote zorg omgeving N/Zlijn metrostations

in 2015

Amsterdam 13-11-2015

Geachte heer Litjens, Beste Pieter,

Namens de ondernemersvereniging De Vijzel en de Stichting Gijzelgracht, verzoek ik u/je om op een overzichtelijke termijn een afspraak te maken.
Onderwerp van gesprek is de omgeving van het metrostation Vijzelgracht en de voortgang Rode Loper Vijzelstraat en gracht.

Zoals bekend heeft deze omgeving heftig te lijden gehad onder de bouw van het metrostation.
Met een blik op de toekomst gericht heeft de dienst Metro-Tram in 2011 het programma Bloeiende metrostations omgeving bedacht. De jaarlijkse rapportage over de stand van zaken is regulier onderdeel Q4 NZlijn.
Vooralsnog zien wij nog weinig bloeien. Iets van deze zorg maakt ook nu weer onderdeel uit van de
aanstaande stand van zaken bloeiende metrostations omgeving.

Andere aandacht /zorgpunten zijn :
– de teleurstellende conclusie dat van RoLo Vijzelgracht alleen de in/uitgangen per oktober 2017 klaar zijn en in de loop van 2018 de rest.
– In huidige tempo de omgeving van het station niet in staat is te functioneren zoals een adequaat overstappunt O.V. zou behoren te functioneren (na het C.S. drukste overstap station NZ lijn)
– wat betekent het einde van de levensduur van de bruggen Vijzelstraat voor de voortgang RoLo?
– ontwerp RoLo Vijzelstraat is en blijft op veel punten teleurstellend, dat kan en moet beter.
– dit alles gevoegd bij het spontane besluit de Munt geheel af te sluiten betekent een grote onzekerheid voor de ondernemers in deze omgeving.
– als O.V. De Vijzel zijn we erin geslaagd om met grote inspanning de zittende ondernemers enthousiast voor deze omgeving te laten blijven, maar bovenstaande doet een dermate beroep op onze spankracht die wij niet lang meer volhouden.

Met vriendelijke groet,

Peter Doeswijk
Vijzelgracht 11
1017HM Amsterdam
0646547284