Meting en berekening luchtvervuiling Vijzelgracht

in 1 parkeergarage, ACTUEEL

fijn stofEr vindt een evaluatie plaats over de periode 2010 t/m 2011 van de modelmatig berekende emissie van de bouwput op de Vijzelgracht. De bijdrage van de bouwactiviteiten was substantieel en nagegaan wordt of dat in 2012 ook nog gold. Tevens vormt deze inspanning een nulmeting voor de komende periode. Immers er ontstaat in de loop van 2014 een nieuwe situatie waarbij de werkzaamheden ook in de nachtelijke uren (uitsluitend onder het maaiveld) zullen plaatsvinden. We willen weten wat dan de mogelijke bijdrage van een tot 24 uurs emissie gaat betekenen. De metingen vormen een gezamenlijk initiatief van de NZlijn en de stichting Gijzelgracht, de kosten worden gedragen door de Dienst Metro. De uitvoering van het onderzoek geschiedt door het bureau MOBilisation for the Environment.

Tevens doet de stichting mee aan een onderzoek van Milieu Defensie naar luchtvervuiling in stedelijke gebieden. Het gaat dan om ‘sensoren’ die aan weerskanten van de Vijzelgracht bevestigd zijn, zogenaamde ‘buisjes’ die stikstof dioxide meten, een indicator voor de mate van luchtvervuiling. Iedere maand worden de buisjes door ons vervangen en opgestuurd gedurende een periode van 13 maanden. We beschouwen deze meting als een ‘controle getal’ in overleg met de GGD van Amsterdam. De kosten draagt de Gijzelgracht zelf.

JM/ maart 2013