Het is stil op de Vijzelgracht: NZ lijn vertraagd

in 2015

Noord/Zuidlijn in de praktijkSinds deze zomer zijn de hekken van het bouwterrein NZ lijn getooid met intelligent bedachte teksten. Zo was het jaren stil in Amsterdam. Deze verwijzing naar Ramses Shaffy geeft sinds het faillissement van Imtech een wat ongemakkelijk gevoel. Want: het is door de sommatie van de curator van Imtech dat het personeel het station te verlaten heeft, onbedoeld stil in het station.

Op 26 augustus deelde de wethouder NZ lijn, Litjens, de leden van de raadscommissie Infrastructuur mee dat de curator van Imtech Building Services per direct het vertrek van het personeel van deze gefailleerde onderneming heeft bevolen.

Ruim honderd medewerkers hebben hierdoor per direct hun werk moeten beëindigen. En zo worden er voorlopig geen kabels, veiligheidsvoorzieningen en leidingen aangelegd. De bestelde beglazing van het station is eveneens vertraagd, door het omvallen van een onderaannemer.

De wethouder ontnam alle aanwezigen direct de illusie dat deze tegenslagen nog in het bedachte tijdschema passen. In dezelfde bewoordingen gaf hij aan dat het faillissement niet geheel onverwacht is. De relatie met Imtech verliep al enige tijd alles behalve vlekkeloos. Voor de aandachtige lezers van de kwartaalrapportages NZ lijn is dat geen grote verrassende mededeling. Litjens typeerde de relatie tussen NZ lijn en Imtech als een waar de medewerking vanuit Imtech niet optimaal was, maar nog wel net voldoende om te weinig aanleiding te hebben de relatie te verbreken.

Een deel van Imtech Building Services is inmiddels overgenomen door een branchegenoot. Een branchegenoot die het onderdeel NZ lijn er beslist niet bij wenste te kopen.

Wat dit aan vertraging uiteindelijk gaat opleveren, is nu nog niet te zeggen. Daar is, in de woorden van de wethouder, pas bij de presentatie van de 3e kwartaalrapportage 2015 van de NZ lijn sprake van. Anders gezegd: op zijn vroegst eind dit jaar, begin 2016.

Stil is het de afgelopen 14 jaar op de Vijzelgracht beslist niet geweest. Vanaf 26 augustus is een stilte ingetreden waar niemand blij van kan worden en weer een nieuw hoofdstuk vormt in een lange bouwgeschiedenis…