Negen jaar vertraging, maar bovengronds nog niet klaar voor komst NZ/lijn…

in 2015

rodeloper kaft uitg. 4-2008

Oorspronkelijk zou de NZ lijn in 2008 gaan rijden. Dat werd vervolgens 2011 en nu is het te hopen dat 2017 wordt gehaald. Met de ingebruikname van het station Vijzelgracht doet een fenomeen zijn intrede in deze omgeving, waar verregaande gevolgen aan verbonden zijn.

Het station Vijzelgracht wordt, zo is de verwachting, na station CS het drukste overstappunt. Zo’n 30-40.000 reizigers per dag komen bovengronds om hun reis op de een of andere manier te vervolgen of te beginnen. Rijden er nu nog twee trams (7 en 10) oost-west door de stad, daar komt eind 2017 een derde oost-west verbinding bij. Station Vijzelgracht moet ook de toevoerroute naar het Museumkwartier worden. Kortom, het gaat drukker worden. Dat gegeven roept de vraag op of de omgeving van het station daar ook op is voorbereid.

Zijn er fietsvoorzieningen? Is er een duidelijke route naar het Museumkwartier? Is, om iets anders te noemen, de Rode Loper klaar? Om met het laatste te beginnen: de openbare ruimte is per eind 2017 nog niet klaar. U leest het goed: de openbare ruimte is per eind 2017 niet klaar. Gehoopt wordt dat de direct aansluitende gebieden rond de in/uitgangen klaar zijn, maar de rest van de Vijzelgracht volgt in 2018.

De route die richting Museumkwartier het meest voor de hand ligt, al was het maar om de Weteringbuurt te ontzien, leidt via een aan te leggen brug over de Singelgracht naar het Rijksmuseum. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat deze voorziening er komt, laat staan dat hij er op tijd is…

Wat fietsvoorziening betreft wordt er hardop gedacht aan het verbouwen van een deel van het groen bij de speeltuin op het Weteringcircuit, het gedeelte dat ligt tussen fietspad en de U.J. Klaren. Nog los van de vraag of het verdwijnen van het groen wenselijk is, maakt deze locatie dat het nodig is veel over de tramrails over te steken. Reken maar uit wat 700 fietsen aan oversteekbewegingen met zich mee brengen. Niet optimaal, dat is duidelijk.

Je zou het Amsterdamse gemeentebestuur bijna nog meer tijd gunnen om de boel te regelen…

Rente de Weerd.