19 juni 2008, eerste dramatische verzakking Vijzelgracht woningen

in 2008

Verzakkingen aan de panden Vijzelgracht, bewoners moesten geevacueerd worden.

download pdf Incident Station Vijzelgracht 2008

uitnodigingsbrief gem. informatiebijeenkomst 23 juni uitnodigingsbrief gem. informatiebijeenkomst 23 junipag. 1 uitnodiging inforamtiebijeenkomst n.a.v. verzakking 19 juni 2008 pag. 2 uitnodiging inforamtiebijeenkomst n.a.v. verzakking 19 juni 2008 pag. 2 uitnodiging inforamtiebijeenkomst n.a.v. verzakking 19 juni 2008