2010

Geluidsoverlast en Bouwcirculaire 2010

21.05.2012

De nieuwe circulaire Bouwlawaai 2010 biedt de burger/omwonende van een bouwterrein nog steeds onvoldoende bescherming tegen geluidhinder.

De circulaire bedrijft struisvogelpolitiek, verklaart het gebied boven de 80dB(A) vogelvrij, terwijl daar juist de echte bouwhinder aangrijpt. Bovendien past de meet- en rekenmethode voor Industrielawaai, waar de circulaire 2010 mee werkt, […]

Meer en reageer →

Circulaire Bouwlawaai Rijksoverheid

29.03.2012

Het beoordelingkader van hinderbeleving is in deze nieuwe circulaire scherper gesteld in dagwaardeduur (7.00u > 19.00u) van “lang en hard”  bouwlawaai naar “kort en hevig ten opzichte van de vorige circulaire uit 1991. Daarin gold voor bouwlawaai boven 80 dB(A) een “volledig onaanvaardbaar” als kwalificatie, nu luidt de mededeling van de minister […]

Meer en reageer →

gegevens eigenaar bewonersbrief

19.11.2011

Als Bewonersbrief verstuurd

Bezoekadres

Stationsplein 7

1012 AB Amsterdam

Postbus 95089

1090 HB Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Dienst Noord/Zuidlijn

Datum: 13 april 2010

Informatie over uw pand

Geachte bewoner, huiseigenaar,

Zoals u waarschijnlijk weet worden verplaatsingen van panden rondom de bouwput […]

Meer en reageer →

jaarverslag 2010 stichting Gijzelgracht

16.02.2011

Meer en reageer →

Gijzelgracht boven op schadeafhandeling Noord-Zuidlijn

25.10.2010

De Gemeente heeft de aanbevelingen uit het enquêteresultaat (voorjaar 2009) overgenomen, met als gevolg:

Meeste melders tevreden De bodem is nog lang niet stabiel

Meeste melders tevreden

Begin dit jaar is de bouwkundige staat van alle panden opnieuw in kaart gebracht. Daarbij zijn de eigenaren geënquêteerd over de oude en […]

Meer en reageer →

gemeentelijke ombudsman rapport nadeelcompensatie ondernemers ’10

20.09.2010

lees/download het rapport;

ombudsman rap. nadeelcompensatie ondernemers ’10

Meer en reageer →