2012

Nieuwe werkwijze voor de afbouw N/Zlijn – zie artikel in Cobouw

Thumbnail image for Nieuwe werkwijze voor de afbouw N/Zlijn – zie artikel in Cobouw 22.11.2012
Meer en reageer →

Reactie 1 op Parool-artikel over verzakking: veiligheid Vijzelgracht genegeerd?

10.10.2012

Uiteraard ging het bij het vertrek van de laatste boormachine uit het station Vijzelgracht weer mis. Zeven keer eerder is een boor uit een station vertrokken, op de Vijzelgracht ging de laatste niet ongemerkt op pad. De stille kracht van het station, van deze […]

Meer en reageer →

Reactie 2 op Parool-artikel over verzakking: Veiligheid en toezicht

10.10.2012

De achtergronden. Werken in de bouw is risicovol en daarom is veiligheid – zeker bij een complex project als de Noord/Zuidlijn – een belangrijke prioriteit van de directie, die er dan ook voortdurend aandacht voor vraagt. Dit voorjaar is nog samen met de Noord/Zuidlijnaannemers een campagne (Safety First) op alle […]

Meer en reageer →

Lekkage aan de kopse noordkant van de bouwput op de Vijzelgracht.

26.09.2012

Vanmorgen kwam het verlossende bericht van Boukje Witten dat het onderste lek nu ook gestopt is! Het maaiveld wordt nog niet vrij gegeven, eerst wordt de brug over de Prinsengracht getest op draagkracht met behulp van een hele zware kraan. Op korte termijn wordt duidelijk of Victoria haar weg kan […]

Meer en reageer →

onrust over kleine verzakking vijzelgracht

24.09.2012

v a n m i d d a g, 2 4 s e p t e m b e r, is het fout gegaan in de metrotunnel Noord/Zuidlijn. lekkage op de plek waar de boorkop eruit is gekomen bij het verlaten van het casco hoogte iets voor de Prinsengrachtbrug. Dit […]

Meer en reageer →

nieuwsbrief Gijzelgracht

18.08.2012

j u n i  2 0 1 2 A m s t e r d a m Beste buurtgenoten, Er breekt een nieuwe periode aan van afbouwwerkzaamheden aan het metrostation Vijzelgracht. Weer met veel betonstort. Eind 2014 is de ruwbouw klaar en neemt de bouw van het eigenlijke station een […]

Meer en reageer →