BCU overleg is een informatief maandelijks overleg van het Projectbureau Noord/Zuidlijn. Bewoners en ondernemers worden op de hoogte gebracht van de voortgang en de geplande werkzaamheden aan het trace van de metro Noord/Zuidlijn gedeelte Vijzelgracht / station Vijzelgracht. Ook is er ruimte voor vragen van bewoners en ondernemers van de Vijzelgracht en buurtbewoners aan het projectbureau Noord/Zuidlijn. N.B. voor corrrecties van concept-verslagen zie steeds het navolgende verslag.

BCU-VERSLAGEN