Reactie 1 op Parool-artikel over verzakking: veiligheid Vijzelgracht genegeerd?

in 2012

Uiteraard ging het bij het vertrek van de laatste boormachine uit het station Vijzelgracht weer mis. Zeven keer eerder is een boor uit een station vertrokken, op de Vijzelgracht ging de laatste niet ongemerkt op pad. De stille kracht van het station, van deze plek, geeft zich niet zo maar gewonnen. Op het moment dat met een dergelijke gebeurtenis geen rekening meer was gehouden, is wederom gedemonstreerd dat het bouwen van een metrostation op deze plek een risicovol avontuur is en blijft.

De recente gebeurtenis blijkt een stevige inspiratiebron te zijn voor onze lokale nieuwsbron, het Parool. In de laatste zaterdagedities stonden twee groots opgezette, kritische artikelen over de bouw van de Vijzelgracht. De beelden uit de put na de verzakkingen in juli 2008 contrasteerden nog wel overtuigend met het ideaalplaatje dat graag wordt getoond op de jaarlijkse open dag van de bouw. Maar de publicatie de week daarop over het vermeende, stelselmatige schenden van allerlei eisen en voorschriften aangaande veiligheids- en milieu eisen, was minder overtuigend. “Bouwput Vijzelgracht jarenlang onveilig” is een goed gekozen, stevige kop. Maar dat moet je als krant wel waar maken! Er volgde in de editie van 6 oktober twee pagina’s tekst, met weinig echte, concrete inhoud.

Als rode draad in het verhaal is gekozen voor het construeren van een scherpe tegenstelling tussen aannemer, Max Bögl en opdrachtgever, lees: de gemeente Amsterdam. Aannemer en gemeente zouden elkaar nog steeds dagelijks vanuit loopgraven met beton bestoken. En onder zulke omstandigheden komt er van het naleven van allerlei wet- en regelgeving bedroevend weinig terecht, zo luidde de tekst, kort samen gevat. Vanuit de nabije omgeving van de bouwput kan echter niet anders dan worden geconstateerd dat de samenwerking tussen de voormalige kemphanen aanzienlijk is verbeterd. Sterker: het is bij tijden gewoon gezellig. De weerlegging vanuit de Dienst Metro bij monde van de opperbaas diepe stations, Gerard Scheffrahn, is geloofwaardiger. Zijn tekst zal de kolommen van het Parool niet halen, maar is na te lezen op www.gijzelgracht.nl/Actueel/Veiligheid en toezicht bij de bouw van station Vijzelgracht.
RdW