Circulaire Bouwlawaai Rijksoverheid

in 2010, DOCUMENTATIE

Het beoordelingkader van hinderbeleving is in deze nieuwe circulaire scherper gesteld in dagwaardeduur (7.00u > 19.00u) van “lang en hard”  bouwlawaai naar “kort en hevig ten opzichte van de vorige circulaire uit 1991. Daarin gold voor bouwlawaai boven 80 dB(A) een “volledig onaanvaardbaar” als kwalificatie, nu luidt de mededeling van de minister dat een geluidsniveau boven de 80 dB(A) ontraden wordt. Dit schiet niet op voor een aanpalend burger, de bouwherrie blijkt in de praktijk maar al te vaak gedurende de werktijd, vooral op piekmomenten veel hoger uit te komen.  J.M./maart 2012

We hebben inmiddels op deze site ons commentaar op de bouwcirculaire geplaatst, lees het hier: “geluidsoverlast en bouwcirculaire 2010“.

Lees hier het staande beleid van de gemeente, inmiddels ook opgenomen in het Bouwbesluit 2012: circulaire-bouwlawaai 2010