gegevens eigenaar bewonersbrief

in 2010

Als Bewonersbrief verstuurd

Bezoekadres

Stationsplein 7

1012 AB Amsterdam

Postbus 95089

1090 HB Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Dienst Noord/Zuidlijn

Datum: 13 april 2010

Informatie over uw pand

Geachte bewoner, huiseigenaar,

Zoals u waarschijnlijk weet worden verplaatsingen van panden rondom
de bouwput in opdracht van de Dienst Noord/Zuidlijn gemeten. Diverse
bewoners hebben ons gevraagd om informatie te verstrekken over de
verplaatsingen van hun pand. Dat doen wij graag.
Als u ook informatie wilt over uw pand dan kunt u onderstaande
antwoordstrook invullen en opsturen naar Milo Laureij,
projectbegeleider station Vijzelgracht op het bovenstaande postadres.
U kunt hem ook een email sturen: m.laureij@ivv.amsterdam.nl. Hij
neemt contact met u op voor een afspraak.
Wij zullen een kort verslag maken waarin staat of en hoe uw pand in
de afgelopen negen jaar is verplaatst. Desgewenst zullen wij dit in een
persoonlijk gesprek aan u toelichten. De termijn die wij nodig hebben
om u met een verslag te woord te kunnen staan varieert tussen de twee
weken en bij zeer veel animo een maand.

Indien u geen huiseigenaar maar huurder bent, hebben wij echter wel
schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder. Zonder deze
toestemming mogen wij de meetgegevens niet verstrekken.

Met vriendelijke groet,

F.G. Scheffrahn
Contractmanager.

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie?
U kunt contact opnemen met Milo Laureij, projectbegeleider station
Vijzelgracht.
Telefoon: 020 470 4070 / 06 5336 2430

Deze bewonersbrief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van de werkzaamheden en wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd naar de huiseigenaren die buiten dit gebied wonen. Wijzigingen in
planning, ontwerp en onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen
geen rechten worden ontleend. Kenmerk: 10 052 IB.

..—————————————————————————

Ja, ik wil graag in een gesprek meer informatie over mijn pand.
Ik ben: .. huiseigenaar .. huurder

Naam: ………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………………..