Bewonersbrief overlast

in 2011

(Weer geluidshinder en werktijd overschrijdingen, zie ook artikel Parool)

FW: Geplande uitloop van betonstorts: 19 oktober en 10 november 2011 bij metrostation Vijzelgracht

Verzonden: vrijdag 14 oktober 2011 17:21
Onderwerp: Geplande uitloop van betonstorts: 19 oktober en 10 november 2011

Geplande uitloop van betonstorts: woensdag 19 oktober en donderdag 10 november 2011

 

Beste bewoners, ondernemers en andere belangstellenden,

Op de Vijzelgracht werken we hard aan de vloer van het station. De verwachting is dat we dit nog voor de Kerst kunnen afronden. Hiervoor staat nog wel een aantal betonstorts gepland. Zo ook op 19 oktober en 10 november waarvoor we de betonpompen opstellen op het bouwterrein ter hoogte van Maison Descartes.

Capaciteit bij de betoncentrale

De storts op 19 oktober en op 10 november behoren met 664 m3 en 575 m3 tot de grootste van de 23 vloerdelen. Voor deze delen gebruiken we een speciaal betonmengsel. Bij het storten van eerdere delen van de vloer is gebleken, dat de productiesnelheid van dit mengsel bij de betoncentrales lager is dan vooraf verwacht, waardoor de werkzaamheden langer duren. Op 19 oktober en 10 november zullen de werkzaamheden naar verwachting niet om 19:00 uur zijn afgerond.

Uitloop

De betreffende vloerdelen moeten echter toch worden gemaakt. Bovendien kunnen we eenmaal gestart met storten, een betonstort niet onderbreken. Het storten zal waarschijnlijk doorlopen tot 22:00 uur in de avond. Daarna moeten de wagens nog schoongemaakt worden, wat ook tijd kost.

Overlast compenseren

Wij realiseren ons, dat deze specifieke storts veel overlast met zich meebrengen. Omdat wij nu gepland uitlopen, proberen wij de hinder op die twee avonden voor de direct omwonenden voor zover mogelijk te compenseren. Het gaat dan om de bewoners met een verblijfsruimte aan de Vijzelgracht waarvan wij verwachten dat zij hinder zullen ondervinden van onze werkzaamheden.  De betrokkenen hebben hierover vandaag van ons een aparte brief ontvangen waarin we de compensatiemaatregelen toelichten.

Indien u naast deze mail geen aparte brief ontvangt, is onze verwachting dat u weinig tot geen hinder van deze betonstorts ondervindt. Wij willen u echter wel attenderen op het feit dat het op die twee dagen om geplande langer durende betonstorts gaat.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Neemt u in dat geval gerust contact met ons op. Vanwege de herfstvakantie kan dat volgende week met Esther Hesp en/of Richard Koenders. Vanaf 24 oktober weer zoals gebruikelijk met Boukje Witten (06 – 2180 7596 of via b.witten@nzl.amsterdam.nl).

Met vriendelijke groet,

Esther Hesp & Richard Koenders

Projectbegeleiding