agenda vaste medewerker

in DOCUMENTATIE

Belangen behartigen,
hoe doe je dat?

De Stichting Gijzelgracht stelt zich, conform de statuten, ten doel de belangen van bewoners
en ondernemers rond de bouwput van het metrostation zo goed en ruim mogelijk te behartigen.
Dat klinkt heel mooi, maar wat betekent dat in de praktijk? Er is een bestuur, een werkgroep Overlast Vijzelgracht
en een vaste medewerker die zich met deze belangenbehartiging bezig houden.
Nu de stichting een kleine 3 jaar functioneert  kan er op een aantal successen
worden terug gekeken, en weten we ook dat die niet “zo maar” tot stand zijn gekomen.
Tijd, energie en  creativiteit zijn een absoluut vereiste om overlast te
beperken en bestaande regelingen te verbeteren.
Vanuit deze omgeving hebben we niet alleen met de Dienst NZ lijn te maken.
Voor de afhandeling van alle schaderegelingen komt het Schadebureau NZ lijn in beeld.
Het bestuur van Amsterdam, de wethouder NZ lijn en de raadscommissie VVL (Verkeer,
vervoer en luchtkwaliteit), waarin raadsleden zitting hebben, zijn
belangrijke functies om contact mee te onderhouden. Ook met de ondernemersvereniging
“de Vijzel”, de Kamer van Koophandel en het stadsdeel Centrum wordt regelmatig overlegd.
Ter illustratie van de werkzaamheden die door de stichting Gijzelgracht worden
en zijn ondernomen, een kleine selectie van de afgelopen twee  maanden.

Het verkopen van je huis in de directe omgeving van de bouwput, hoe doe je dat?
De verlengde bouwtijd van het station maakt dat meer en meer bewoners/pandeigenaren,
om verschillende redenen hun huis willen of moeten verkopen. Maar, met de NZ lijn
om de hoek, is de locatie een negatieve factor bij de vaststelling van de verkoopprijs.
De vraag doet zich dan voor of de verkopende bewonerd het “verlies” zelf heeft te dragen.
En dan hebben we het al snel over bedragen van rond de € 65.000.
Feitelijk kan je als bewoner er weinig aan doen dat de bouw van het metrostation zo enorm vertraagd is.
Daarom is er i.s.m. het Schadebureau NZ lijn een procedure bedacht om dit verlies alsnog te compenseren.
Dat is geen eenvoudige oplossing geworden, maar wel een die voor de verkopende partij uitzicht
op uitbetaling van het vast gestelde tekort biedt.
Achter het Schadebureau NZ lijn ‘zit’ de Schadecommissie NZ lijn. Dit gezelschap
adviseert uiteindelijk het Schadebureau bij de vaststelling van de definitief uit te keren
schadebedragen. Op dit moment liggen er drie zaken bij deze commissie.
In een geval is er inmiddels een zogeheten concept-advies, waarin  de commissie haar advies
voor commentaar en reactie aan de verkopende partij voorlegt. Aangezien het verschil tussen het
vastgestelde ‘verlies’ en het advies  van de Schadecommissie echt onacceptabel groot is,
heeft de stichting de verkopende partij bijgestaan bij het schrijven van een zienswijze,
een reactie op het concept-advies. Het wachten is nu op het definitieve advies van de
Schadecommissie.

Hoe gaat het verder met omgeving van de Vijzelgracht? Op naar de burgemeester!
Langzaam, maar wel zeker, is de kwaliteit van de omgeving van de bouwput
de afgelopen jaren achteruit gehold. Niet alleen de Vijzelgracht, maar ook de kop van de
Vijzelstraat, tegenover het Duintjesgebouw heeft last van de bouwactiviteiten.
Deze situatie maakt dat het zinnig is om na te denken over wat er nog gedurende de bouwtijd,
tot eind 2017, met deze omgeving moet. Want: hoe houden we ondernemers op de Vijzelgracht?
De moeilijke positie waarin zij verkeren is klip en klaar gebleken uit
de enquête, die de stichting in 2009 heeft gehouden. Niemand is er op geprogrammeerd
om 16 jaar of langer in bouwoverlast een onderneming te drijven.
De conclusie dat er wat ondernomen moest worden, is najaar 2009
ook door de toenmalige wethouder NZ lijn, Hans Gerson, onderschreven.
Vanuit de Dienst NZ lijn is er een opdracht aan Ernst&Young verstrekt om op een rij te zetten
wat er georganiseerd moest en kon worden om tot, zoals we dat zijn gaan
noemen, een economisch stimuleringsplan te komen. Niet alleen voor de
Vijzelgracht, ook voor de Ferdinand Bolstraat en het Rokin. Maar
wethouder Gerson kwam, en ging weer na de gemeenteraadsverkiezingen
in 2010. Zijn opvolger, Eric Wiebes, kreeg voor de gedachte van een
economisch stimuleringsplan voor de drie stationomgevingen, de handen
van het College van B&W niet op elkaar. Dat was een grote
tegenvaller voor de ondernemers langs het metro tracee. Onder het
motto “Tom Poes verzin een list”, is door de Dienst NZ lijn samen
met de  stichting Gijzelgracht een nieuw traject in gang gezet, zodat
er tenminste iets van het oorspronkelijk plan overeind blijft.

Hoe staat het met de openbare ruimte rond de stations?  Zijn er voldoende fietsparkeerplekken?
Is er voldoende aansluiting op ander openbaar vervoer? En, is er een visie
op het functioneren van de directe omgeving als de NZ lijn gaat
rijden? Dit rapport, “Bloeiende metrostations”, geeft een goed
overzicht wat er allemaal nog moet gebeuren wil ook de omgeving van
de stations naar behoren ‘er bij liggen’.  Het rapport deugt,
minder enthousiast zijn we over de manier waarop is bedacht hoe alle
noodzakelijke werkzaamheden ook tot uitvoering te laten komen. Om dat
te laten monitoren en de wethouder NZ lijn daar uiteindelijk
verantwoordelijk voor te maken, geeft ons weinig vertrouwen in een
goede afloop van het verhaal.  Half december bespreekt het College
van B&W dit rapport. Dus maandag 28 november zit de stichting
Gijzelgracht bij de burgemeester om uit te leggen en te bepleiten dat
er wel hardere afspraken gemaakt moeten worden.  Wordt vervolgd! .

November  2011 / Rente de Weerd.

{ 2 reacties }

1 Anoniem om

2 Anoniem om