Enquête bouwfatsoen bouw NZ/lijn station Vijzelgracht e.o.

in ACTUEEL

logo-gijzelgr.75contour'13

Binnenkort start het initiatief van de stichting; Enquête bouwfatsoen bouw metro NZ/lijn station Vijzelgracht e.o.

Hierbij alvast de uitnodigingsbrief;

 

Aan: Bewoners en ondernemers van de Vijzelgracht en omgeving.

Beste bewoner / ondernemer,

Na 15 jaar begint het einde van de bouwwerkzaamheden voor de Noord/Zuidlijn in zicht te komen. Weet u het nog? Het begon in 2000 met het kappen van de karakteristieke platanen op de Vijzelgracht.  Er werden kabels en riolen verlegd, tramhalte Prinsengracht verdween en het terrein werd omsingeld door bouwhekken. Er volgden een hoop herrie, stof, stank, machines, vrachtwagens en bouwkranen, in 2008 verzakkingen, en daarna nog meer herrie, stof, stank en overlast. Winkels konden maar nauwelijks het hoofd boven water houden, en bewoners zagen hun woongenot dramatisch afnemen.

De planning is dat eind 2017 alles achter de rug is voor wat de Noord/Zuidlijn betreft. Dat is mooi. Maar nu is het verstandig tijd uit te trekken voor een evaluatie. Gemeente en de betrokken instanties en
bedrijven doen dit intern, naar hun eigen  functioneren.

Maar hoe zit het met de beleving van de bewoners en ondernemers op en rond de Vijzelgracht?
Want ook dat is een belangrijke partij in dezen voor nader onderzoek.
Hoe hebben de bewoners en ondernemers de maatregelen die de gemeente en de Dienst Metro hebben genomen om de overlast en de schade te beperken beleefd? De Stichting Gijzelgracht, opgericht in maart 2009 om de belangen van de omgeving te behartigen, heeft daarom een onderzoek naar die beleving op zich genomen in samenwerking met de universiteit van Amsterdam.

Inzichten in en conclusies over het beleefde verloop van het bouwproces in onze omgeving acht de stichting van grote betekenis. Deze invalshoek van het onderzoek mag niet ontbreken in een eindevaluatie van de metrobouw Noord/Zuidlijn en kan van groot belang zijn voor volgende bouwprojecten van formaat in Amsterdam of in algemene zin in een stedelijke omgeving.

Wij vragen hiervoor uw medewerking. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst, wat naar schatting een half uur duurt. Een medewerker van de universiteit van Amsterdam neemt met u alle vragen door. Tijdens of na het invullen van de vragen worden de antwoorden digitaal ingevoerd in een centrale database. De conclusies van ons onderzoek worden met u gedeeld via het adresnummer van de vragenlijst. Uiteraard blijven uw gegevens hierbij anoniem.

Via onderstaande telefoonnummers of e-mailadressen kunt u, binnen 14 dagen, contact met ons
opnemen om een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,
namens de stichting,
Jan Monasso  &  Rente de Weerd