Fietsplan Weteringcircuit NZ/lijn

in 2016

fietsen

—— brief 5 juli 2016 aan Raadcommissie Amsterdam —

Inspraak Wetering Groen, een bewonersinitiatief van buurtvereniging Wetering Verbetering van de Weteringbuurt.

Vergadering Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, 29 juni 2016

Ad Agendapunt 17: De uitkomsten haalbaarheidsonderzoek/factsheet ‘Zoekgebied Parkeergarage Weteringcircuit’

Geachte Commissieleden,

Het huidige Weteringcircuit is een chaotisch samenraapsel van gebouwen, verkeersstromen en gefragmenteerd groen. En juist hier zullen volgens de berekeningen straks 40.000 mensen per dag in en uit de metro stappen op weg naar de musea, het Leidseplein en de Pijp, of naar Zuid of Noord. Daarvan zullen dagelijks 700 forensen hun fiets op het Weteringcircuit willen parkeren onderweg naar hun werk.

Het spreekt voor zich dat een visie en integrale aanpak voor het Weteringcircuit noodzakelijk is om de stromen voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s veilig en efficiënt in goede banen te leiden en de Rode Loper met de Weteringschans met grootstedelijk allure te verbinden.

Maar wat is die overkoepelende visie en integrale aanpak? Bestaan die? Welke prioriteiten zijn gesteld binnen dat totaalplan, en wat is de tijdslijn voor het realiseren daarvan?

Deze maand zijn de bewoners van de Weteringbuurt door de gemeente opgeroepen om hun mening te geven over drie afzonderlijke interventies voor het Weteringcircuit:

  • het omvormen van de Weteringcircuit tot een WeteringPark (7 juni),
  • de aanleg van 700 fietsparkeerplekken op het maaiveld (23 juni), en
  • de bouw van een tweede ondergrondse parkeergarage (29 juni).

De bovenstaande plannen zijn niet gepresenteerd als onderdelen van een totaalplan. Dat terwijl de Noord-Zuidlijn nog steeds niet rijdt, De Rode Loper nog steeds niet is uitgerold, over het lot van de Vijzelgrachtparkeergarage nog steeds niet is besloten, steeds meer toeristen te voet en te fiets uitzwermen over de trottoirs en straten, en het Leidseplein voor de komende vijf jaar op de schop gaat.

Wat is de samenhang tussen de voorgestelde interventies? Wie heeft en houdt het overzicht?

Als buurt willen we zeer graag meebeslissen over al deze drastische ingrepen in onze woon- en werkomgeving. Maar pas als wij zicht hebben op het geheel kunnen wij gefundeerde keuzes maken, onze wensen kenbaar maken en prioriteiten stellen.

Zolang er geen visie op het geheel gepresenteerd is, kunnen we niet inhoudelijk reageren op het voorgelegde plan. Dat neemt niet weg dat we als buurt weldegelijk ideeën hebben over hoe het totaalplan eruit zou moeten zien.

We geven voorrang aan een vloeiende doorstroming van het verkeer op het maaiveld: de voetgangers, de fietsers, de trams en de auto’s. Vijf jaar bouwen aan een parkeergarage onder dit drukke verkeersknooppunt valt niet te combineren met het gelijktijdig openstellen van de museumhalte op de Vijzelgracht. Na vijftien jaar bouwen aan de Noord-Zuid lijn is dit niet meer werkbaar.

Volgens Wetering Verbetering en Wetering Groen voorziet een WeteringPark in de gewenste overkoepelende visie. Aangezien de metro volgend jaar gaat rijden, verdient de uitwerking van die visie de hoogste prioriteit. Alle ingrepen – de op handen zijnde interventies voor voetgangers, trams, fietsers, auto’s – dienen dan in de uitgewerkte visie op het WeteringPark te passen.

De betrokken buurten staan en masse achter een WeteringPark. Het additionele groen van een WeteringPark verhoogt het woongenot, verbetert de zeer slechte luchtkwaliteit, trekt ondernemers aan, en brengt rust in de enorm drukke Weteringbuurt en Leidsepleingebied zowel voor bewoners als bezoekers. Het budget voor onderzoek (400.000) naar, en aanleg (24,6 miljoen) en exploitatie (2,1 miljoen) van de ondergrondse parkeergarage Weteringcircuit kan beter worden aangewend voor het verder ontwikkelen van de visie op het WeteringPark en de aanleg van het park.

Ooit is door een referendum gekozen om Amsterdam autoluw te maken. Amsterdam plukt daar nog steeds de vruchten van. De aanzuigende werking van de overcapaciteit van alle ondergrondse parkeergarages druist daar tegen in. Het is overigens de vraag of een parkeergarage voor bewoners nog enige toekomstwaarde heeft gezien de afname van het particuliere autobezit. Voor de autobezitter blijft er veel onbenutte capaciteit in de particuliere inpandige garages in de omgeving. Door onderbezetting is het nu al mogelijk als particulier voor een lager tarief dan normaal, een plaats te huren.