Fijnstof / luchtkwaliteitsmetingen Vijzelgracht

in 2015, DOCUMENTATIE

hou fijnstof buiten je huis

Het rapport VGmetingen_najaar2014 van de GGD Amsterdam ‘luchtkwaliteitsmetingen Vijzelgracht najaar 2014 is in te zien.

Conclusie van het raport;
Net als in de zomer komen de NO2-concentraties aan de straatzijde van de Vijzelgracht
overeen met die van een gemiddelde drukke straat in Amsterdam. De concentraties aan de
achterzijde liggen duidelijk lager en komen overeen met die op ‘achtergrondlocaties’ in de
stad.
De lucht is in de zomer meestal schoner dan in de winter, vooral door de betere menging met
hogere luchtlagen. De waarden in deze rapportage liggen inderdaad hoger dan de zomerse
waarden uit de vorige rapportage: het gemiddelde is met 8,5 μg/m3 gestegen. Deze verhoging
is iets hoger dan elders in de stad. De oorzaak van de meer dan gemiddelde verhoging ligt bij
de verhoogde niveaus in augustus/september waarvan de oorzaak onbekend is.
De concentraties zijn hoger aan de oneven zijde van de straat. Dit komt doordat het verkeer
dichter langs die kant dan de even kant rijdt. Ten opzichte van de zomer zijn de concentraties
aan de straat- en achterzijde evenveel gestegen. Toch blijft de lucht aan de achterzijde van de
woningen minder vervuild dan aan de straatzijde. Om binnenshuis de lucht zo schoon
mogelijk te houden blijft het dus goed om alleen ramen aan de achterzijde open te zetten.

fijnstof langs ramen