Foute foto, burgemeester Cohen en wethouder Herrema

in 2008

foto nrc art. 23 dec 2008 cohen : herrema

Getroffen door de paginabrede foto van de heren Cohen en Herrema in uw kwaliteitskrant van 23 december heb ik uw blad meteen gebeld met de vraag of de foto wel echt was. ‘Hoezo niet echt?’; was het commentaar, nee, er was geen trucage of cartoonist aan te pas gekomen.

Na lezing van bijgaand interview, het slotartikel in de serie over de NZ/lijn, vielen vooral de ontwijkende antwoorden van de burgemeester op.

Terug naar de foto werd mij ineens duidelijk wat de echte boodschap is: aan de eensgezindheid van het stadsbestuur mag niet getwijfeld worden. De NZmetro gaat gewoon door. Ja, dat wisten we al. Maar de foto biedt meer informatie als we letten op de blik van beide heren: vastberadenheid voorop, de ‘zware jaren moeten nog komen’, aldus Herrema (vorige week in het Parool). Bestuurlijke en Amsterdamse vastberadenheid rond een wereldbol van, jawel, groot Amsterdam, topstad, nee Wereldstad. Waar komt die chauvinistische symboliek plots vandaan?

Tot zover een akelige foto, een klap in het gezicht van omwonenden en geevacueerden rond de Vijzelgracht, een foto die ook geheel voorbij gaat aan de recente (e)motie van treurnis in de gemeenteraad.

Navrant is verder dat in het slot van uw artikelenreeks met geen woord gesproken wordt over de uitzonderlijke hinder van de metro-bouw. Uitzonderlijk omdat nimmer een bouwprojekt in een woon- en winkelbuurt zo’n lange duur betrof en ook nu nog geen zicht biedt op een einddatum. Loochening van het overlast aspect is een overheersend gegeven geworden. De pers blijft gefocust op het spectaculaire, het bestuursapparaat op een bureaucratische beheersing van de hinder. Dat is iets anders dan het bewerkstelligen van een beheerst hinderproces, waar belanghebbenden en omwonenden op uit zijn. Sinds kort doet de ombudsman goed werk voor ons. Echter ook zijn instituut kan bouwhinder niet aan banden leggen of imperken.

Uw artikelenreeks betrof degelijke journalistiek, daaom nodig ik uw medewerkers alsnog uit om van de sluitpost in de metrobouw, de leefbaarheid rond het bouwterrein, een item te maken. Uw fotograaf hoeft niet mee, wij barsten van het fotomatriaal.

 

24 december 2008, Jan Monasso, woordvoeder werkgroep Overlast Vijzelgracht.