NZ/lijn-stations bloeien nog niet, luchtroosters houden bewoners uit slaap.

in 2016

luchtrooster metro NZlijn Vijzelgracht

In 2011 start het plan tot inrichting maaiveld NZ/lijn stations door directie omgeving NZ/lijn en Stichting Gijzelgracht. Stichting Gijzelgracht draagt verschillende aspecten aan. Met vragen als o.a.; ‘Wat is de visie?’ ‘Waar kunnen we straks de fietsen kwijt?’

De visie ‘Bloeiende Stations omgeving’ wordt 1 maal per jaar in de commissie infrastructuur besproken.

Voor metrostation Vijzelgracht zijn een aantal zaken nog niet geregeld. Geen vastgestelde visie. Geen idee waar de 700 fietsen te plaatsen. Hoe de stroom passagiers te leiden op de openbaar vervoer overstapplaats op het Weteringcircuit? Wel is bekend dat naast tramlijn 7 en 10 en een 3e lijn komt bij oplevering NZ/lijn.

Er is dus nog heel wat te doen. De Amsterdamse gemeenteraad is zich dat bewust. Bij de behandeling van de rapportage april 2016 ‘Bloeiende stationsomgeving’ hebben D66 en Groenlinks om een gedetailleerd verhaal gevraagd over de stand van zaken aan wethouder P. Litjens. Verwachting is dat in september/oktober de rapportage er is.

Ondertussen ondervinden bewoners aan de Vijzelgracht stevige overlast van losliggende roosters in de trambaan. De roosters zijn luchtuitvoer voor het metrostation Vijzelgracht. Het begon met de luchtroosters hoogte Maison Descartes. Maar ook het rooster hoogte Noorderstraat ligt nu los. Iedere passerende auto geeft de luchtroosters een tik. Wat met lawaai gepaard gaat.

Acht weken geleden is de overlast gemeld. Er is tot nu toe geen actie ondernomen. De Gijzelgracht heeft dringend gevraagd om de bewoners te informeren. Binnenkort hopen we een informatiebrief te krijgen. De brief waarin wordt uitgelegd hoe en wanneer ze met dit ongemak omgaan.

1 rooster los is vervelend, 2 roosters los is een constructiefout die zeer snel opgelost moet worden. Zodat er weer gewoond, geleefd en geslapen kan worden op de Vijzelgracht zonder verstorende tikken.
Helena van Gelder

N/Zlijn station Vijzelgracht luchtroosters