rappelbrief ervaring 15 jaar bouw NZ/lijn Vijzelgracht

in 2015

rappelbrief enquete augustus'15

Beste bewoner / ondernemer,

Bij deze willen wij u nogmaals verzoeken te reageren op onze uitnodiging deel te nemen aan de enquête Bouwfatsoen. We zullen uw deelname in hoge mate op prijs stellen.

Met een steekproef van meer dan 60 beantwoorde vragenlijsten zal namelijk ons onderzoek naar hoe u de overlast gedurende 15 jaar bouwwerkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn en naar de schadevergoeding een geloofwaardig en wetenschappelijk resultaat opleveren!

We willen het belang van de enquête nog eens benadrukken.
Ons onderzoek gebeurt onafhankelijk van de gemeente of de Dienst Metro. Ook zij zullen de jarenlange bouw evalueren, echter beperken zich daarbij tot het eigen personeel.
Onze invalshoek bent ú dus. Het project is alleen al vanwege de lange bouwtijd in een dichtbewoond gebied uniek in Nederland. Onze vraag is: hoe hebben omwonenden en ondernemers deze ongekend lange bouwtijd van het metrostation ervaren?

Onze onderzoeksresultaten beogen verschillende belangen.
Het is feedback naar de overheid, in eerste instantie de gemeente Amsterdam.
Heeft zij voldoende betrokkenheid en sturing ontplooid?
Was het wel verantwoord het risico van de gekozen werkwijze te nemen?
Kan zo’n ingrijpend project nog een keer plaatsvinden?
Ook de bouwers zijn benieuwd naar onze bevindingen. Met name het omgevingsmanagement Noord/Zuidlijn is zeer geïnteresseerd in de uitkomsten.

Naast het resultaat dat de enquête oplevert, zijn er meer bronnen die we via onze website archiveren. We pogen met deze informatie een Paragraaf Bouwfatsoen tot stand te brengen en we brengen de resultaten van de enquête graag in discussie op bestuurlijk niveau, zowel lokaal als departementaal.
Preventie van overlast blijkt te vaak een blinde vlek in de bouwwereld, die zich dikwijls gesteund weet door een wegkijkende overheid.

Tenslotte willen wij, zowel de stichting Gijzelgracht als de ondernemersvereniging  De Vijzel, zelf graag weten of onze belangenbehartiging een factor van betekenis is geweest.

We vragen u uw telefoonnummer aan ons door te geven. Dan wordt er contact met u opgenomen door een student van de Universiteit van Amsterdam, waarmee u een afspraak kunt maken.
Hij of zij neemt met u onze vragenlijst door. Anonimiteit is gewaarborgd.

Met vriendelijke groet,
namens de stichting,

Jan Monasso            Rente de Weerd