Stadsdeel Centrum: emailverkeer met portefeuillehouder Koldenhof

in 2008

Email correspondentie met het stadsdeel Centrum, april/mei 2008

.>>> “jan monasso” 18-4-2008 10:57 >>>

beste Erik Koldenhof,
de werkgroep OV (overlast Vijzelgracht) stelt het op prijs nog eens met u
wat dieper op onze ‘NZ-ervaringen’ in te gaan en het politieke krachtenveld erom heen.
verder is onze opstelling naar het NZmanagement (de reguliere
werktijd ontheffen als dat nodig blijkt) nog steeds dezelfde. als jullie
alsnog als stadsdeelbestuur dit standpunt overnemen (en het NZmanagement
blijkt daar gevoelig voor), kan daarmee nog een kort geding voorkomen
worden. dit standpunt vereist meer toelichting, maar valt te combineren met
een gesprek op korte termijn. ons gaat het hoe langer hoe meer om een
beheerst overlastproces, waarbij de bouw best langer mag duren, als de
overlast maar binnen de perken blijft. dat de bouw langer gaat duren is
inmiddels evident en wordt door geheel andere factoren veroorzaakt dan
burgelijke protesten. Bovendien levert een beheerst overlastproces een
betere PR op dan weer een procedure.
Tenslotte ben ik vergeten ook jullie een afschrift te sturen van onze reactie
op de brief van B&W n.a.v. ons raadsadres.

graag tot ziens,
Jan Monasso

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Erik Koldenhof [mailto:ekoldenhof@centrum.amsterdam.nl]
Verzonden: donderdag 24 april 2008 10:49
Aan: jan monasso
CC: Madeleine van der Ven
Onderwerp: Betr.: ontheffing werktijden Vijzelgracht

Beste meneer Monasso,

Hierbij wil ik u nog even laten weten dat ik uw e-mail bericht in goede
orde ontvangen heb.
Wij hebben natuurlijk al vaker met elkaar over uw bezwaren gesproken en
naar aanleiding van de laatste, ook voor mij, zeer teleurstellende
berichten heb ik hierover nader contact met wethouder Herrema.
Dat gesprek zal op 7 mei plaatsvinden.
Uw vragen zijn natuurlijk ook mijn vragen aan hem geweest toen hij mij
hierover heeft geïnformeerd, afgelopen dagen.
Op 7 mei zal ik hierover verder met hem praten.
Met vriendelijke groet,

Erik Koldenhof

dd 15 mei

Beste Erik Koldenhof,
dank voor uw reactie.
inmiddels heeft zich een bijna dramatische ontwikkeling rond de NZlijn bouw aangediend.
dat men desondanks toch een ontheffing heeft verleend op de werktijden a/d Vijzelgracht valt aan de buurtbewoners niet uit te leggen. De bouwplaag die hier in 2001 begon dreigt uit te lopen tot 2015! al die vertraging heeft tot nog toe met de bouw zelf te maken, daar is nog geen burger aan te pas gekomen; maar nog steeds hameren de techneuten op de noodzaak van overwerk op de Vijzelgracht. wij vinden dat dat ook politiek niet langer is uit te leggen!! als u dat aan Herrema kunt verkopen, schorten wij ons kort geding op. onze advocaat suggereerde een second opinion: een onafhankelijk deskundige raadplegen over de noodzaak van overwerk en stelt dat binnen de beroepstermijn van 6 weken dat nog een mogelijkheid biedt het kort geding te voorkomen, mits alle partijen daar aan meewerken, met Herrema voorop. het zal u sieren als u dat resultaat weet te bereiken en de Deelraad Centrum eindelijk een stem in het kapittel van de stationsbouw krijgt.
Deze oproep doe ik namens honderden burgers/ belanghebbenden van Amsterdam.
groet,
Jan Monasso

Einde oefening.