vandaag zitting zetting-bewaking panden rond bouw station Vijzelgracht bouw N/Zlijn

in 2013

onderstaand de vragen die vandaag behandeld worden tijdens de zitting in aanwezigheid onafhankelijk wetenschappelijk adviseur Mandy Korff

Over Gebouwresponsie en Grondbewegingen.

1. Onze eerste zorg is de toestand van het nieuwe ( het oude handmatige) meetsysteem, op basis van waterpassing. Een aantal meetbouten zijn verdwenen. Handmatige metingen hebben we nauwelijks nog zien gebeuren.
2. Is er nog van een nul-meting sprake? Graag ook inzage in de resultaten.
3. Hoe wordt het handmatige systeem afgestemd op het voormalige, was er van een bepaalde samenhang sprake met de monitoring van total stations?
4. Hoe robuust kan straks de interpretatie van de meetgegevens zijn? Behalve zakken of stijgen kan een pand alsnog op hoogte gaan hellen of torderen.
5. Tot 1 mei golden de vlekkenkaarten. Kan er alsnog van enkele rode en gele vlekkenpanden een model-curve gemaakt worden, die over een periode van 10 jaar laat zien hoe de panden door de grondbeweging bewogen hebben?
6. Er is de evidentie dat alle panden richting bouwput hebben bewogen. Behalve de golfbeweging van de damwand blijken de diverse graafwerkzaamheden van de grond in de vroege periode (voor de calamiteiten) ook een belangrijke factor, (vgl. M.Korf bevindingen). Tot hoe lang kan zoiets doorwerken? Vormt in dit geval de aanleg van het diepriool in de ventweg (tot 4m diep) nog een bedreiging?
7. Het “boertje” van Molly duidde op een grondlaag, die in de vroege graafperiode was omwoeld en niet consistent is ingeklonken. Kunnen er nog meer van die broze plekken tegen de diepwand aanleunen?
8. Zolang de diepwanden nog niet van een waterdichte binnenwand zijn voorzien gaat het zweten en lekken gewoon door. De hoeveelheden zijn weliswaar klein maar de duur ervan maakt ‘overuren’. Is over dit aspect iets te zeggen?
9. We pleiten ervoor dat nu er van een bepaalde standzekerheid sprake is (op basis van de laatste vlekkenkaart) om voor de overdracht van het aannemerschap (VIA) een evaluerende inspectie in te stellen naar alle schademeldingen en nog niet afgehandelde schades. Daarbij geldt dat eigenaars en/of bewoners doordrongen moeten worden van de omkering van de bewijslast in schade-termen.
Tevens dient deze evaluatie te leiden tot een grote opknapbeurt (vliegende brigade) respectievelijk tot herstel van constructieve bouwschade.
10. We gaan er van uit dat de omkering van de bewijslast voortduurt tot minstens het einde van de bouwperiode of nog langer indien op bouwkundige gronden aanbevolen. Tot nog toe gaat het hier om een door de wethouder (Wiebus) begunstigde praktijk. We wensen dat deze afspraak ook een juridische basis krijgt.

Nogmaals over de nieuwe wijze van zetting-bewaking: ontzorgen werkt pas in onze ogen als het handmatige meetsysteem is opgeknapt en er regelmatig wordt gewaterpast, ten minste twee maal per jaar. Misschien kan er hier en daar (voor verdachte panden) aan de achterzijde nog een meetboutje bij?

Namens de werkgroep Overlast Vijzelgracht.
J.Monasso / 1 juli 2013