Wateroverlast Vijzelgracht e.o. – aanleg Noord/Zuidlijn

in 2013, ACTUEEL

wateroverlast-Vijzelgracht-Deltares'13wateroverlast-Vijzelgracht-Deltares'13-2

Bovenstaand wordt de conclusie weergegeven van het onderzoek dat Deltares heeft gedaan op verzoek van dienst Metro gemeente Amsterdam in verband met het wateroverlast in de omgeving van NZ/lijn station Vijzelgracht.

Het rapport van Deltares, ing.J.W.M. Lambert, Prof. ir. A.F. van Tol en ing. A.T. Aantjes, is afgerond in augustus 2013 en is in te zien bij de voorzitter van stichting Gijzelgracht de heer J. Monasso op de Noorderstraat. Via contact op deze website kunt u een afpraak maken.