2008

Schaamteloos natrappen ……

11.12.2011

Schaamteloos natrappen van burgers, die zich ….” Wijkcentrum Oude Stadt vraagt voor de werkgroep Overlast Vijzelgracht een subsidie aan om een vaste kracht te bekostigen die continuïteit waarborgt in de belangenbehartiging van omwonenden rond de Vijzelgracht. Die aanvraag wordt doorverwezen naar het Stadsdeel Centrum, waar bij eerdere gelegenheid is gebleken […]

Meer en reageer →

Kort Geding Pleidooi Nicolai

10.12.2011

Hoe onze rechtsgang begon met een Kort Geding en eindigde bij de Raad van State

pleidooi:

Nicolaï advocaten specialisten bestuursrecht

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam sector bestuursrecht zitting 19 juni 2008 procedurenummers 08/1979, 08/2004 en 08/2010

1. inleiding

Heden zijn drie afzonderlijke verzoeken om voorlopige voorziening aan de orde. Om praktische […]

Meer en reageer →

Rode loper: nota van uitgangspunten

Thumbnail image for Rode loper: nota van uitgangspunten 09.12.2008

Enkele pagina’s uit de publicatie van de Gemeente Amsterdam over de Rode Loper van Amsterdam Stadsdeel Centrum.

Meer en reageer →

brf. 1-12-08 gem. amsterdam ondersteuning bewoners

01.12.2008

brf. 1-12-08 gem amsterdam onderst. bewoners

klink op bovenstaande  link om document te downloaden.

klink op afbeelding brief voor vergroting om te lezen.

Meer en reageer →