DOCUMENTATIE

Deze rubriek ontvangt gedateerde artikelen uit de rubriek Actueel, die vanwege hun informatiewaarde langere tijd op datum blijven meelopen. De nieuwswaarde is er zogezegd vanaf, maar het document blijft opgeborgen in ons collectief geheugen en voor de 'officials' en belanghebbenden een blijvend signaal. De meeste documenten zullen in de tijd verhuizen naar een recente jaarrubriek van het Archief of naar een subcategorie van de Mediarubriek.

DOCUMENTATIE

Circulaire Bouwlawaai Rijksoverheid

29.03.2012

Het beoordelingkader van hinderbeleving is in deze nieuwe circulaire scherper gesteld in dagwaardeduur (7.00u > 19.00u) van “lang en hard”  bouwlawaai naar “kort en hevig ten opzichte van de vorige circulaire uit 1991. Daarin gold voor bouwlawaai boven 80 dB(A) een “volledig onaanvaardbaar” als kwalificatie, nu luidt de mededeling van de minister […]

Meer en reageer →

Jaarverslag 2011

26.03.2012

Meer en reageer →

Noord-Zuidlijn rapport leefbaarheid 2012

19.03.2012

Download hier het rapport over leefbaarheid (maart 2012)

Meer en reageer →

DMB beleidsnotitie Bouwlawaai en werktijdontheffing

19.03.2012

Lees hier de notie van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van 29 februari 2009. De notitie betreft richtlijnen een aanbevelingen omtrent bouwlawaai en werktijdontheffing. Download DMB beleidsnotitie Bouwlawaai en werktijdontheffing (pdf)

Meer en reageer →

Aanbiedingsbrief voor Cie Veerman waarnaar in de hoofdpagina wordt verwezen.

28.11.2011

  Amsterdam, 7-4-2009

Geachte commissieleden,

De werkgroep Overlast Vijzelgracht hecht er aan om, naast de geboden gelegenheid om een gesprek met uw commissie te hebben, u ook een schriftelijke bijdrage te doen toekomen. De werkgroep is ontstaan op het moment dat duidelijk werd voor bewoners en ondernemers dat het bouwproces […]

Meer en reageer →

agenda vaste medewerker

27.11.2011

Belangen behartigen, hoe doe je dat? De Stichting Gijzelgracht stelt zich, conform de statuten, ten doel de belangen van bewoners en ondernemers rond de bouwput van het metrostation zo goed en ruim mogelijk te behartigen. Dat klinkt heel mooi, maar wat betekent dat in de praktijk? Er is een bestuur, […]

Meer en reageer →